MedietypMediaType
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Media type
sv
Medietyp
Subklasser
Kan ha
Förekommer som

Show lens definitions