MedietypMediaType
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Media type
sv
Medietyp
Subklasser

Show lens definitions