Primär medverkanPrimaryContribution
Klass
Har basklass
Definieras av
benämning
sv
Primär medverkan
kommentar
sv
Ange namnet för först nämnda upphov här. Välj en auktoriserad namnform från listan eller skapa en ny, om det behövs.

Show lens definitions