ISO
h
URI (länk till resurs)
kod
iso
benämning
ISO
kommentar
International Organization for Standardization standard number.
Har basklass
Definieras av
benämning
en
ISO number