ISO
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
International Organization for Standardization standard number.
kod
iso
benämning
ISO
Har basklass
benämning
en
ISO number