HubHub
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Hub

Show lens definitions