Hub
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Hub

Show lens definitions