CODEN
h
URI (länk till resurs)
benämning
CODEN
Har basklass
Definieras av
benämning
en
CODEN
definition
sv
Identifikator för vetenskapliga och tekniska seriella resurser tilldelade av International CODEN Service.