CODEN
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
benämning
CODEN
Har basklass
benämning
en
CODEN
definition
sv
Identifikator för vetenskapliga och tekniska seriella resurser tilldelade av International CODEN Service.