EAN
h
URI (länk till resurs)
benämning
EAN
kommentar
International Article Identifier (European Article Number).
Har basklass
Definieras av
benämning
en
EAN
definition
sv
Internationellt artikelnummer.