EAN
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
International Article Identifier (European Article Number).
benämning
EAN
Har basklass
benämning
en
EAN
definition
sv
Internationellt artikelnummer.