Primärt tillgängliggörandePrimaryProvisionActivity
Abstrakt
Ja
Definieras av
benämning
en
Primary provision activity
sv
Primärt tillgängliggörande