BärartypCarrierType
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Carrier type
sv
Bärartyp