Samling
h
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Collection
sv
Samling