SammanfattningSummary
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Summary
sv
Sammanfattning

Show lens definitions