Taktil resursTactile
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Tactile material
sv
Taktil resurs
definition
sv
Resurs som är avsedd att uppfattas genom beröring.

Show lens definitions