Taktil resursTactile
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Tactile material
sv
Taktil resurs
definition
sv
Resurs som är avsedd att uppfattas genom beröring.