Taktil resursTactile
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Tactile material
sv
Taktil resurs
definition
sv
Resurs som är avsedd att uppfattas genom beröring.

Show lens definitions