RyggtitelSpineTitle
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Spine title
sv
Ryggtitel

Show lens definitions