RyggtitelSpineTitle
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Spine title
sv
Ryggtitel

Show lens definitions