STRN
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
Standard Technical Report Number.
benämning
STRN
Har basklass
benämning
en
STRN