STRN
h
URI (länk till resurs)
benämning
STRN
kommentar
Standard Technical Report Number.
Har basklass
Definieras av
benämning
en
STRN