BesättningMusicMedium
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Music medium information
sv
Besättning