MatrisnummerMatrixNumber
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Audio matrix number
sv
Matrisnummer