DatatypDatatype
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Data type
sv
Datatyp
baseClassChain