DatatypDatatype
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Data type
sv
Datatyp
Förekommer som

Show lens definitions