Genre/formGenreForm
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Genre/form
sv
Genre/form

Show lens definitions