Integrerande resurs
h
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
[ "Integrating resource", "Integrating" ]
sv
Integrerande resurs