Integrerande resurs
h
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Integrating
sv
Integrerande resurs