Integrerande resurs
h
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
[ "Integrating resource", "Integrating" ]
sv
Integrerande resurs