Sammansatt termComplexSubject
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Complex Subject
sv
Sammansatt term