BildförhållandeAspectRatio
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Aspect ratio
sv
Bildförhållande
Förekommer som

Show lens definitions