BildförhållandeAspectRatio
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Aspect ratio
sv
Bildförhållande

Show lens definitions