KlassClass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Class
sv
Klass
baseClassChain