KlassClass
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Class
sv
Klass

Show lens definitions