RelationRelation
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Relation
sv
Relation

Show lens definitions