TiteldelTitlePart
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Title part
sv
Titeldel

Show lens definitions