TiteldelTitlePart
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Title part
sv
Titeldel

Show lens definitions