ArkivArchival
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Archival controlled
sv
Arkiv
definition
sv
Resurser som är organiskt skapade, ackumulerade och / eller används av en person, familj eller organisation i samband med uppförande och bevaras på grund av deras fortsatta värde.

Show lens definitions