OmfångExtent
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Extent
sv
Omfång

Show lens definitions