OmfångExtent
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Extent
sv
Omfång
Förekommer som

Show lens definitions