ANSI-nummerAnsi
Klass
URI (länk till resurs)
kod
ansi
kommentar
American National Standards Institute
Har basklass
Definieras av
benämning
en
ANSI number
sv
ANSI-nummer
definition
sv
Identifikator utfärdat av den amerikanska standardiseringsorganisationen American National Standards Institute.

Show lens definitions