Översatt titelTranslatedTitle
Klass
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Translated title
sv
Översatt titel
kommentar
en
Translation of the title proper that is made by the cataloging agency when the translated title does not appear as a parallel title on the item
sv
Översättning av titeluppgift som görs av katalogisatören när den översatta titeln inte finns som en parallelltitel på resursen.
anmärkning om användning
sv
Förekommer i Libris normalt endast i importerade poster

Show lens definitions