FilstorlekFileSize
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
benämning
en
File size
sv
Filstorlek

Show lens definitions