ISWC
h
URI (länk till resurs)
kod
iswc
benämning
ISWC
kommentar
International Standard Musical Work Code.
Har basklass
Definieras av
benämning
en
ISWC
definition
sv
Internationellt system för identifikation av musikaliska verk.