Förkortad titelAbbreviatedTitle
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Abbreviated title
sv
Förkortad titel