RepresentationRepresentation
Klass
Definieras av
benämning
en
Representation
sv
Representation
Förekommer som

Show lens definitions