RepresentationRepresentation
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Representation
sv
Representation