BildobjektImageObject
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Image object
sv
Bildobjekt
Förekommer som
Kan förekomma som

Show lens definitions