InstansInstance
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
benämning
en
Instance
sv
Instans
Kan förekomma som

Show lens definitions