TitelTitle
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Title entity
sv
Titel
Subklasser

Show lens definitions