har titel
Relation
URI (länk till resurs)
Definieras av
Pekar på
benämning
en
Title resource
sv
har titel
kommentar
sv
Innehåller titelelement