EnsembleEnsemble
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Ensemble
sv
Ensemble
Subklasser

Show lens definitions