EnsembleEnsemble
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Ensemble
sv
Ensemble
Subklasser
Förekommer som

Show lens definitions