Systemteknisk anmärkningTechnicalNote
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Technical note
sv
Systemteknisk anmärkning