Kronologiskt ämnesordTemporal
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Temporal concept
sv
Kronologiskt ämnesord