Kronologiskt ämnesordTemporal
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Temporal concept
sv
Kronologiskt ämnesord
Kan förekomma som

Show lens definitions