FilFile
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
File
sv
Fil

Show lens definitions