NotationssystemNotation
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Notation
sv
Notationssystem
Förekommer som

Show lens definitions