GenerationGeneration
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Generation
sv
Generation
Förekommer som

Show lens definitions