GenerationGeneration
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Generation
sv
Generation

Show lens definitions