Relation till delPartitiveRelationship
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Partitive relationship
sv
Relation till del