VIAFVIAF
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
kommentar
Virtual International Authority File
kod
viaf
benämning
VIAF
Har basklass

Show lens definitions