VIAFVIAF
Klass
URI (länk till resurs)
kod
viaf
benämning
VIAF
kommentar
Virtual International Authority File
Har basklass
Definieras av

Show lens definitions