Underindelning för kronologisk termTemporalSubdivision
Klass
Har basklass
Definieras av
benämning
sv
Underindelning för kronologisk term

Show lens definitions