Underindelning för kronologisk termTemporalSubdivision
Har basklass
Definieras av
benämning
sv
Underindelning för kronologisk term