Underindelning för kronologisk termTemporalSubdivision
Klass
Definieras av
Har basklass
benämning
sv
Underindelning för kronologisk term

Show lens definitions