ElektroniskElectronic
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Electronic
sv
Elektronisk
definition
sv
Resurs som är avsedd för manipulering av en dator, åtkomst direkt eller på distans.