ElektroniskElectronic
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Electronic
sv
Elektronisk
definition
sv
Resurs som är avsedd för manipulering av en dator, åtkomst direkt eller på distans.
Förekommer som

Show lens definitions