ElektroniskElectronic
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Electronic
sv
Elektronisk
definition
sv
Resurs som är avsedd för manipulering av en dator, åtkomst direkt eller på distans.

Show lens definitions