Digital karakteristikaDigitalCharacteristic
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Digital characteristic
sv
Digital karakteristika