VideokarakteristikaVideoCharacteristic
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Video characteristic
sv
Videokarakteristika