SläktFamily
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Family
sv
Släkt
alternativ benämning
sv
Familj
Kan förekomma som

Show lens definitions