SläktFamily
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Family
sv
Släkt
alternativ benämning
sv
Familj

Show lens definitions