NationalitetNationality
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Nationality
sv
Nationalitet

Show lens definitions