ÄmnesordssystemTopicScheme
Klass
URI (länk till resurs)
Definieras av
Har basklass
benämning
en
Topic scheme
sv
Ämnesordssystem

Show lens definitions