ÄmnesordssystemTopicScheme
Klass
URI (länk till resurs)
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Topic scheme
sv
Ämnesordssystem

Show lens definitions